Grafička priprema, tisak, dorada, dostava

Tehnologija

“VRIJEME JE NOVAC”
Još jednom potvrđena izreka primjenjena u automatizaciji i standarnizaciji grafičke proizvodnje kroz investiranje u nove tehnologije.
MediaPrint-Tiskara Hrastić sa snažnom tehnološko–tehničkom operativom također zadovoljava sve uvjete izrečene gore navedenom izrekom.

Proizvodnja je podijeljena u tri osnovna sektora:

IZRADA TISKOVNE FORME CTcP

Luescher XPOSE! 130 UV CTP uređaj za osvjetljavanje konvencionalnih offset ploča u formatu B1, brzina do 20 B1 ploča na sat, Harlequin RIP 8.02, 2400 dpi

Preps software za elektronsku montažu

HP Compaq radna stanica

Lastra stroj za automatsko razvijanje offsetnih ploča

TISAK

Heidelberg Speedmaster 102-8P osmerobojni tiskarski stroj s mogučnošću prekretanja araka 4/4 (tisak full color u jednom prolazu) i CPC 24 IMAGE CONTROL jedinicom za potpunu kontrolu kvalitete tiska

CP 2000 centar za digitalno upravljanje svim funkcijama na stroju

Autoplate Plus (potpuno automatska izmjena tiskovnih formi)

Preset automatska promjena formata papira u ulagaćem i izlagaćem aparatu

CIP 3 on-line ulaz podataka iz CTP pripreme u stroj i predpodešavanje zona obojenja

Max. brzina do 13.000 otisaka na sat

Formati od 32 x 45 cm do 72 x 102 cm

Spektrofotometrijska kontrola otisnutih araka izvodi se uređajem Heidelberg CPC 24 IMAGE CONTROL gdje u vremenu od 20 sekundi laser očitava cijeli otisnuti kolor arak u 3 mil mjernih pixela te on-line korigira jačinu obojenja u tiskarskom stroju prema zadanim parametrima koristeći density standard DIN 16536.

U modulu Prinect QUALITY MONITOR iskazani su diagrami odstupanja obojenja od standarda, deformacije rasterske točkice kroz prirast (dot gain), promjene obojenja po tiskarskim zonama prema zadanoj toleranciji itd.

GRAFIČKA DORADA

Muiller Martini 321 stroj za klamanje žicom sa 6 nalagača knjižnog bloka i ulagačem korica, kontrola dužine, visine i nakošenosti uloženih araka, kontrola kvalitete klamera, max format 32 x 40 cm, uređaj za križno izlaganje buntiranih proizvoda, brzina do 10.000 primjeraka na sat.

Heidelberg KH 78-4 KZRL stroj za savijanje araka s paletnim ulagačem Tremat, SBP 46D prešom za prešanje savijenih araka, mogućnost savijanja do 32 stranice, airstream ulaganje, elektronski noževi 4×, VGA touchscreen upravljanje svim funkcijama stroja, brzina savijanja do 50.000 taktova na sat.

Stahl KC 66-6 KTL stroj za savijanje araka s rotoulaganjem, SBP 46 prešom za prešanje savijenih araka, mogućnost savijanja do 4-16 stranica, elektronski noževi za savijanje, brzina savijanja do 40.000 taktova na sat.

Stahl K 66-4 KTL stroj za savijanje araka s pile ulagačem Tremat, mogućnost savijanja od 4-16 stranica, izlagaći stolovi, brzina savijanja do 20.000 taktova na sat.

Mailbag stroj za ubacivanje revija u PVC vrećice.

Polar 115 EMC Monitor brzorezač s liftom, zračnim jastucima.

Cyklop Ampag stroj za buntiranje PE trakom.

Dostava

Citroen Jumper 2.2 HDI kombi dostavno vozilo

 

Video zapisi

Heidelberg četverobojka

Klamani uvez

Falzmašina

Lüscher XPose! UV CTP