Grafička priprema, tisak, dorada, dostava

Tehnologija

VRIJEME JE NOVAC”
Još jednom potvrđena izreka primjenjena u automatizaciji i standarnizaciji grafičke proizvodnje kroz investiranje u nove tehnologije.
MediaPrint-Tiskara Hrastić sa snažnom tehnološko–tehničkom operativom također zadovoljava sve uvjete izrečene gore navedenom izrekom.

Proizvodnja je podijeljena u tri osnovna sektora:

IZRADA TISKOVNE FORME CTcP

AMSKY AURORA U864 – potpuni automatizirana CTP linija za osvjetljavanje konvencionalnih ploča u formatu B3-B1 sa in line razvijačicom IMAF 125, autoloader kazeta za 100 ploča,automatsko izlaganje, brzina osvjetljavanje 28 B1 ploča na sat, 2400 dpi

Luescher XPOSE! 130 UV CTP uređaj za osvjetljavanje konvencionalnih offset ploča u formatu B1, brzina do 20 B1 ploča na sat, Harlequin RIP 8.02, 2400 dpi

Preps software za elektronsku montažu

HP Compaq radna stanica

Lastra stroj za automatsko razvijanje offsetnih ploča

TISAK

Heidelberg Speedmaster 102-8P osmerobojni tiskarski stroj s mogučnošću prekretanja araka 4/4 (tisak full color u jednom prolazu) i CPC 24 IMAGE CONTROL jedinicom za potpunu kontrolu kvalitete tiska

CP 2000 centar za digitalno upravljanje svim funkcijama na stroju

Autoplate Plus (potpuno automatska izmjena tiskovnih formi)

Preset automatska promjena formata papira u ulagaćem i izlagaćem aparatu

CIP 3 on-line ulaz podataka iz CTP pripreme u stroj i predpodešavanje zona obojenja

Max. brzina do 13.000 otisaka na sat

Formati od 32 x 45 cm do 72 x 102 cm

Spektrofotometrijska kontrola otisnutih araka izvodi se uređajem Heidelberg CPC 24 IMAGE CONTROL gdje u vremenu od 20 sekundi laser očitava cijeli otisnuti kolor arak u 3 mil mjernih pixela te on-line korigira jačinu obojenja u tiskarskom stroju prema zadanim parametrima koristeći density standard DIN 16536.

U modulu Prinect QUALITY MONITOR iskazani su diagrami odstupanja obojenja od standarda, deformacije rasterske točkice kroz prirast (dot gain), promjene obojenja po tiskarskim zonama prema zadanoj toleranciji itd.

GRAFIČKA DORADA

SAVIJANJE

Heidelberg KH 78-6 KTL stroj za savijanje araka s paletnim ulagačem Tremat, SPH 70 prešom za prešanje savijenih araka, mogućnost savijanja do 32 stranice,dodatak za  FENSTER savijanje, airstream ulaganje, elektronski noževi 2×, VGA touchscreen upravljanje svim funkcijama stroja, brzina savijanja do 50.000 taktova na sat.

Heidelberg KH 78-4 KZRL stroj za savijanje araka s paletnim ulagačem Tremat, SBP 46D prešom za prešanje savijenih araka, mogućnost savijanja do 32 stranice, airstream ulaganje, elektronski noževi 4×, VGA touchscreen upravljanje svim funkcijama stroja, brzina savijanja do 50.000 taktova na sat.

Stahl KC 66-6 KTL stroj za savijanje araka s rotoulaganjem, SBP 46 prešom za prešanje savijenih araka, mogućnost savijanja do 4-16 stranica, elektronski noževi za savijanje, brzina savijanja do 40.000 taktova na sat.

Stahl K 66-4 KTL stroj za savijanje araka s pile ulagačem Tremat, mogućnost savijanja od 4-16 stranica, izlagaći stolovi, brzina savijanja do 20.000 taktova na sat.

KLAMANI UVEZ

Muiller Martini 321 stroj za klamanje žicom sa 6 nalagača knjižnog bloka i ulagačem korica, kontrola dužine, visine i nakošenosti uloženih araka, kontrola kvalitete klamera, max format 32 x 40 cm, uređaj za križno izlaganje buntiranih proizvoda, brzina do 10.000 primjeraka na sat.

 

MEKI UVEZ (PUR)

Wohlenberg QUICKBINDER PUR stroj za meki uvez knjiga i časopisa sa PUR ljepilom sa 5 taški, straničnim ljepljenjem,stanicom za ulaganje gaze na hrbat, brzina 1000-2500 knjiga na sat

Wohlenberg 38 FC trorezač

Kolbus ZU 800 offline sabriačica knjižnih araka sa 12 stanica i kontrolom duplog i nedostajaćeg arka

Wohlenberg GOLF 6000 PUR – linija za meki uvez knjiga i časopisa sa PUR ljepilom, Wohlenberg Sprinter 7000 sabiračica sa 16 stanica za sabiranje knjižnih araka + 2 stanice za ručno ulaganje, kontrola duplog i nedostajaćeg arka, Wohlenberg GOLF 370 binder sa 16 taški,jedinicom za frezanje,ulagačem korica i biganjem, brzina 2000-6000 knjiga na sat+ Muller Martini 3670 trorezač.

 

OSTALA DORADA

Mailbag stroj za ubacivanje revija u PVC vrećice.

Polar 115 EMC Monitor brzorezač s liftom, zračnim jastucima.

Cyklop Ampag stroj za buntiranje PE trakom.

 

Dostava

Citroen Jumper 2.2 HDI kombi dostavno vozilo

 

Video zapisi