Mediaprint tiskara Hrastić

Upute za izradu PDF-a

CTP priprema

Kako bi osigurali ispravnost podataka za tisak, želimo ovim putem navesti nekoliko pravila pri izradi PDF fileova i njihovom načinu slanja:

  • Sve slike moraju biti u rezoluciji od 300 dpi, u CMYK-u bez ICC profila.
  • Svakako se preporuča izrada PDF-a iz Postscripta (PS).
  • Svaka strana mora biti centrirana i napuštena (bleed) minimalno 3 mm sa sve četiri strane.
  • Tekstovi koji su u crnoj boji trebaju biti iz jedne boje (100% K); potrebno je da crna bude “overprint“.
  • Puno bi nam pomoglo kada bi PDF-ovi bili napravljeni jedan po jedan (ne više strana u jednom PDF-u), jer u svim drugim opcijama prilikom slanja ispravaka dolazi do problema kod brisanja starih strana.

Osnovni parametri

Format: PDF 1.3 (Acrobat 4.0)
Kolor: CMYK (osim upotrebe spot boja u posebnim kanalima)
Profil: bez ICC profila
Rezolucija: minimum 300 dpi
Napust: 3 mm sa svih strana